הארץ - מכת בכורות

מכת בכורות.jpeg

מעריב - חטאים טובים

מעריב.jpg

פוליקיטלי קוראת

פוליטיקלי קוראת.jpg

כאן תרבות - אמנות נקודה

אמנות נקודה.jpg

סריטה - זוכי פסטיבל הסטודנטים 

סריטה.jpg

הארץ - ועדת המדרוג

הארץ גבוה טוב.jpeg