הארץ - מכת בכורות

מעריב - חטאים טובים

פוליקיטלי קוראת

כאן תרבות - אמנות נקודה

סריטה - זוכי פסטיבל הסטודנטים 

הארץ - ועדת המדרוג

הארץ גבוה טוב.jpeg